Reklamační řád


Poškozené zboží:


    V případě, že krabice jeví poškození, popř. je polepena páskou přepravní společnosti, vyžádejte si u řidiče zápis, kde se poznačí, že jste převzali zásilku
    se známky poškození.
     K uznání reklamace je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do 48h od převzetí, při zjištění vad způsobeny přepravou - nelze tuto reklamaci uznat !

  

Postup u reklamace:

    Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

    - na e-mailovou adresu provozovatele eshopu info@sweetbaby.cz napište detailní popis reklamace společně s fotografií poškozeného
      zboží zobrazující reklamované vady.
    - kupující bude prodejcem nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu.

Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.


    Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem.
    Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

    Reklamace se nevztahuje  na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

    Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu - na doručovací adresu firmy.
    O odeslání zboží k reklamaci nás předem informujte.
    Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a reklamační list / dopis , ke prosím podrobně napište o jakou vadu/vady se jedná.

    Lhůta pro vyřízení reklamace:
    Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

         1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
              Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
        Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
        Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat
        buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
        PPL - tel. na zákaznický servis 840 775 775.
        DPD - tel. na zákaznicé servis 841 700 700.
        Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
        2.  Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
        3.  Neodborným zacházením.
        4.  Zboží bylo poškozeno živly.
        5.  Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě tzn. Výrobek, či zboží bylo používáno u při zjištění vady dál.
Nárok na reklamaci zaníka.
             Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.

Práva z vadného plnění - viz obchodní podmínky